Z realizace zakázky: vinylová podlaha

Při konzultaci bylo přání investorky řešení na klíč dle daného rozpočtu. Požadovaný materiál byl celoplošně lepený vinyl, pokládka bez přechodů a v jedné rovině. Jednalo se o 3 místnosti a chodbu, kde byla v každém prostoru jiná krytina – koberec, parkety, laminát a dlažba.

Vinylová podlaha

Jednotlivé místnosti byly rozděleny přechodovou lištou. Investorka si přála podlahu v absolutní rovině pro následnou snadnou robotickou údržbu krytiny a její dobrý vzhled. Tedy zadání bylo jasné.

Následně jsme provedli kontrolní měření a test podkladní vrstvy. Po lokální demontáži parket jsme narazili na asfalt. Dlažba byla ve značně nesoudržném stavu a beton byl místy taktéž v rozsypu. Návrh řešení a technologického postupu včetně doporučeného materiálu a jasného harmonogramu prací byl domluven taktéž v rámci úvodní konzultace.

Kompletní rekonstrukce podlahy rodinného domu

První, co se muselo udělat byla demontáž původních krytin včetně likvidace. Následně bylo potřeba připravit podkladní vrstvu dle normy ČSN 744505.

Po odstranění krytiny jsme začali s měřením nerovností a testy soudržnosti. Následně nás čekala spousta bourání, sekání a broušení. Pracovali jsme v 2. patře, kdy přízemí bylo kompletně zařízeno a nahoru vedlo dřevěné schodiště s málem prostoru. Bylo tedy třeba dbát na naprosto čisté přesouvání materiálu a nástrojů a zakrytí schodiště s odsáváním v průběhu prací pro minimalizaci poškození zařízeného interiéru.

Brousili jsme diamantovou technikou s použitím wolframu, tj. sanační i kotoučovou bruskou. Zejména asfalt se musel kompletně obrousit. Veškeré práce jsme realizovali s odsáváním do vysavače. Následně bylo potřeba čistý beton lokálně opravit, a to zejména nesoudržná místa. Poté jsme vše celoplošně zatáhli speciální směsí pro zpevnění podkladu a uzavřeli mastnoty po asfaltu. Po zatvrdnutí jsme museli vše kotoučovou bruskou zbrousit, vysát, nalepit dilatační pásku a podklad uzavřít penetrací. Tím jsme měli podklad připraven pro nivelování cementovou hmotou. Rozdíly a přechody v místnostech se nám podařilo srovnat na milimetry.

Po nivelaci a zaschnutí jsme změřili vlhkost, provedli sundání dilatační pásky a vše celoplošně obrousili kotoučovou bruskou. Vše jsme pečlivě vyluxovali, jelikož v této fázi pokládky podlahy nesmí nikde zůstat ani zrnko písku a je třeba mít stoprocentně čistý povrch.

Následovala celoplošná penetrace pro uzavření podkladu a perfektní přilnavost lepidla k podkladu. Po zaschnutí jsme začali zaměřovat a zakládat první řadu LVT. Dbali jsme na přesný technologický postup a precizní provedení. Zejména u pokládky vinylového dílce je třeba velice přesně založit první řadu a dbát na následný systém kladení, kde musí veškeré dílce být přesně u sebe. To samé platí u detailních zakončení, například u zárubní dveří je vidět sebemenší detail.

V rámci této zakázky jsme řešili nespočet detailů a ukončení, zejména u schodiště a francouzských oken včetně instalace topení. Nakonec následovalo konečné olištování obvodu a ošetření nové podlahové krytiny. Použili jsme materiál značky Chemos Gerflor, na který vlastníme Certifikát i odborné profesionální proškolení.

 

Všechny články v blogu